Akcje, obligacje, weksle – jakie jeszcze rodzaje papierów wartościowych?

Rynek papierów wartościowych to przestrzeń, w której można handlować wieloma różnymi rodzajami papierów wartościowych. Wbrew pozorom to nie tylko akcje i obligacje napędzają rynek, ale także weksle, czeki czy bony skarbowe. Niemal wszystkimi można obracać na GPW, oraz poza rynkiem giełdowycm

Akcje i obligacje

Chyba najbardziej popularnymi instrumentami inwestycyjnymi są akcje i obligacje. Zarówno te pierwsze, jak i drugie, dzielą się na kilka różnych rodzajów. Obrót akcjami to inaczej udział w obrotach spółki. Kupując akcję danej firmy, inwestor staje się jednocześnie jej współudziałowcem. Co generuje zarówno zyski, jak i możliwe straty. Jednak inwestując w akcje spółki, która mają duże szanse powodzenia, akcjonariusz ma szansę zarobić duże pieniądze.

podobne:  Lokaty, obligacje, konta oszczędnościowe – co wybrać, kiedy chcemy inwestować?

Innym rodzajem inwestycji są obligacje. To inaczej dłużne papiery wartościowe, które może kupić każda osoba. Po co kupować obligacje? Za pieniądze, które zapłacimy, właściciel obligacji wprowadza je w obrót na rynku, a osobie, która obligacje kupiła, zobowiązany jest po określonym w umowie czasie wypłacić pieniądze z prowizją. Taka prowizja określana jest albo na początku (w przypadku obligacji o stałej stopie procentowej), albo w trakcie i w różnych przypadkach na przykład kapitalizowana i wypłacana kupującemu co rok.

Weksle, czeki i bony

Papiery wartościowe, którymi możemy inwestować na rynku, są także różnego rodzaju bony, weksle czy czeki. Choć wydaje się, że jest to relikt przeszłości, nadal możemy za ich pomocą inwestować, choć efektem nie będą prawdopodobnie wysokie sumy tak jak w przypadku akcji. Rozróżniamy więc między innymi:

 • weksle
 • czeki
 • bony skarbowe
 • listy zastawne
 • listy hipoteczne
 • losy na loterię
podobne:  Od czego zależy oprocentowanie obligacji korporacyjnych? Na czym zarabia inwestor?

Te wszystkie dokumenty są papierami wartościowymi, które posiadają swój konkretny ekwiwalent pieniężny. Za ich pomocą również można handlować, ale niektóre z nich (jak weksle) są ważne tylko w przypadku imiennego wskazania ich nabywcy. Sposoby obracania tego rodzaju papierami ściśle określa prawo – dodatkowo do każdego z papierów wartościowych rozpisane są osobne regulacje.

Które papiery Wartościowe uprawniają do zarządzania towarami?

Są na rynku również papiery wartościowe, których ekwiwalent nie jest wypłacany w pieniądzach, a w dobrach. Należą do nich między innymi konosament czy dowód składkowy. Konosament to rodzaj listu przewozowego uznawanego w przewozach morskich. Innymi słowy, jest to dowód przejęcia towaru przez przewoźnika. Sam w sobie nie jest on umową, ale do niej odsyła, co oznacza, że konosament sam w sobie reprezentuje towar, oraz jego wartość. Stąd też jak najbardziej może stać się przedmiotem handlu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ze względu na sposób podawania ładunku, rozróżniamy konosament na okaziciela (daje możliwość odebrania towaru właścicielowi), konosament na zlecenie (może być wystawiony in blanco lub w formie przeniesienia własności papieru wartościowego) oraz konosament imienny (ten rodzaj nie budzi już wątpliwości, jest wypisany imiennie na konkretną osobę)

podobne:  Co to są papiery wartościowe? Rodzaje i funkcje papierów wartościowych

Dowód składkowy to natomiast dokument wydany przez dom składkowy, składający się z części stwierdzającej posiadanie konkretnych rzeczy, oraz ustanowienia zastawu na tych rzeczach. Ten dokument może spełniać między innymi funkcję kredytową czy gwarancyjną.

1 Comment On This Topic
 1. Mati
  2 lata temu

  Najbardziej zaskoczyły mnie losy na loterię, jako papiery wartościowe. Nie miałem o tym pojęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *