Emisja obligacji korporacyjnych – co trzeba wiedzieć?

Ze względu na korzyści wynikające z emisji obligacji korporacyjnych, coraz więcej przedsiębiorców traktuje ten sposób pozyskania funduszy jako alternatywę do kredytu bankowego. Zanim jednak zadecydujesz o emisji, zobacz, co musisz na ten temat wiedzieć.

Korzyści z emisji obligacji

Emisja obligacji korporacyjnych to, tak jak kredyt, dłużny sposób na pozyskanie kapitału na rozwój firmy. Co spowodowało, że to rozwiązanie stało się tak popularne? Przede wszystkim czas oczekiwania na dodatkowe źródło finansowania można określić podczas przystępowania do emisji, natomiast w przypadku kredytu, jest to zależne od okresu, jaki potrzebuje bank na podjęcie decyzji kredytowej. Proces formalny jest również mniej skomplikowany – podczas przygotowywania dokumentów do emisji można konsultować się z doświadczonym doradcą.

podobne:  Emitenci Obligacji

W przeciwieństwie do zaciągania kredytu, nie trzeba określać celu, na jaki zostaną wydatkowane środki. Jeśli więc uda się zrealizować wybrany projekt tylko za część kapitału, reszta może posłużyć do finansowania nowego pomysłu.

Wysokość oprocentowania dłużnych papierów wartościowych jest określana przez emitenta, chociaż oczywiście musi być zależna od jego sytuacji gospodarczej. Ponadto obligacje mogą, lecz nie muszą, być zabezpieczone. Najczęściej, gdy emitent decyduje się na ich zabezpieczenie, zmniejsza wysokość oprocentowania.

Rodzaje emisji papierów wartościowych

Gdy już zadecydujesz, czy emisja papierów wartościowych jest dla Ciebie korzystna, musisz wiedzieć, że możesz zrobić przeprowadzić ją dwa sposoby: na drodze emisji prywatnej lub publicznej. Czym się różnią te rozwiązania?

Emisja publiczna skierowana jest do min. 150 nieoznaczonych inwestorów, a informacja o niej może być rozpowszechniania w mediach masowego przekazu. To związane jest jednak z koniecznością spełnienia restrykcyjnych wymogów informacyjnych – należy stworzyć memorandum informacyjne oraz prospekt emisyjny, co znacząco wydłuża cały proces. A jakie są plusy? Dzięki temu, że o emisji może dowiedzieć się każdy, pojawia się tutaj efekt marketingowy, reklamowy. Ważniejsze jest jednak to, że łatwiej jest pozyskać wielu inwestorów detalicznych, ponieważ pojedynczy zapis może wynosić nawet 100 zł.

podobne:  Ryzyko inwestycyjne a inwestycja w obligacje

Oferta prywatna musi być skierowana maksymalnie do 149 imiennie wskazanych inwestorów, a więc źródło pozyskania kapitału jest ograniczone. Ponadto w tym wypadku najczęściej minimalny próg zapisu wynosi kilkanaście-kilkadziesiąt tysięcy. Jest to jednak znacznie prostszy, szybszy i tańszy sposób emisji obligacji, dlatego wiele spółek decyduje się na niego.

Koszty pozyskania kapitału przez firmy

A od czego zależą koszty związane z pozyskaniem kapitału w ten sposób? Od kosztów związanych z organizacją emisji, wprowadzeniem obligacji do obrotu na rynku publicznym oraz od ryzyka związanego z inwestycją w papiery dłużne. Najważniejszym czynnikiem jest punkt trzeci, ponieważ to on decyduje o tym, jakie jest oprocentowanie instrumentów finansowych.

podobne:  Lokaty, obligacje, konta oszczędnościowe – co wybrać, kiedy chcemy inwestować?

Jeśli Twoja firma posiada dobrą kondycję finansową oraz pozyskała wysoką ocenę ratingową (ryzyka kredytowego), możesz zaproponować inwestorom bardziej korzystne dla siebie oprocentowanie, a co za tym idzie, wypłacać niższe odsetki. Jeśli jednak sytuacja gospodarcza firmy jest niepewna, zwiększa się ryzyko niewypłacalności. Wtedy, aby zachęcić potencjalnych inwestorów, trzeba im zaoferować wyższe oprocentowanie. W takiej sytuacji często są firmy, które dopiero od niedawna działają na rynku i nie mają jeszcze stabilnej kondycji.

Ponadto wysokość oprocentowania zawsze warto skonsultować z zespołem doświadczonych doradców, ponieważ wtedy łatwiej jest wybrać korzystne rozwiązanie.

2 komentarze
  1. Teodozjusz
    5 lata temu

    No nie wiem, mnie to chyba żadna emisja obligacji korporacyjnych nie namówi do inwestycji. Nie znam sina tym i wolę nie ryzykować

  2. Monika
    5 lata temu

    Czy inwestowanie w obligacje oznacza regularne wypłaty odsetek? Czy to jest w ogóle bezpieczna metoda inwestowania ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *