Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Ze względu na emitenta obligacje można podzielić na trzy główne grupy: obligacje skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa), obligacje korporacyjne (emitowane przez spółki kapitałowe) oraz obligacje komunalne (emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego). W zależności od rodzaju obligacji, różne są miejsca i sposoby ich kupna.

Obligacje skarbowe można zakupić na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Na rynku pierwotnym są sprzedawane przez placówki PKO Banku Polskiego bądź poprzez Domy Maklerskie PKO BP. Aby móc stać się posiadaczem obligacji Skarbu Państwa należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość, Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer konta bankowego. Przez zakupem obligacji, konsultant banku jest zobowiązany do zapisania inwestora w Rejestrze Nabywców Obligacji ? należy tam podać liczbę i rodzaj obligacji oraz sposób zapłaty. Przy czym nie jest konieczne posiadanie rachunku osobistego w PKO BP. Obligacje można również zakupić poprzez serwis internetowy Obligacje Skarbowe bądź drogą telefoniczną (dotyczy to obligacji długoterminowych). Obligacje mogą też zostać dopuszczone do obrotu na rynku wtórnym, czyli w tym przypadku, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

podobne:  Kredyt a obligacje korporacyjne – jak pozyskać kapitał na rozwój firmy?

Obligacje korporacyjne można zakupić właściwie na cztery sposoby. Pierwszy z nich to zakup na rynku pierwotnym, gdzie inwestor kupuje obligacje bezpośrednio od emitenta. Drugą formą, zdecydowanie bardziej atrakcyjną dla potencjalnego inwestora, jest zakup na rynku wtórnym Catalyst. Tutaj obligacje nie muszą być koniecznie kupowane od emitenta, ale również od aktualnego właściciela obligacji. Jest to możliwe dlatego, że na Catalyst można prowadzić swobodną grę rynkową, która polega na stałym i nieograniczonym kupnie i sprzedaży obligacji. Dodatkowym walorem tego rynku jest to, że każdy emitent musi spełnić rygorystycznie określone obowiązki informacyjne, dzięki czemu inwestor ma wgląd w aktualną sytuację finansową firmy i łatwiej jest mu podjąć decyzję o inwestycji. Dla inwestorów, którzy nie posiadają odpowiednich kompetencji do samodzielnej gry rynkowej, przewidziane są dwie opcje: zakup poprzez fundusze inwestycyjne albo przy pomocy Autoryzowanego Doradcę Catalyst (ADC). W pierwszym przypadku inwestor przekazuje swój kapitał funduszom inwestycyjnym i bierze udział wyłącznie w zyskach lub stratach inwestycji, nie angażując się w ich proces. Natomiast ACD wspiera i doradza w procesie inwestycyjnym.

podobne:  Jaki wpływ na oprocentowanie obligacji ma ustawa "antylichwiarska"?

Obligacje komunalne, nazywane także municypalnymi, również można zakupić na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Ich sprzedaż na rynku pierwotnym jest realizowana poprzez organizatora emisji. Należy tu jednak zaznaczyć, że indywidualny inwestor może mieć duży problem z zakupem tychże obligacji na rynku pierwotnym. Natomiast, jeśli chodzi o rynek wtórny, to obligacje są wprowadzone do obrotu na Catalyst, a dokładniej na platformie Giełdy Papierów Wartościowych oraz BondSpot (choć jest to raczej rynek hurtowy, a więc raczej niedostępny dla indywidualnego inwestora).

podobne:  Obligacje korporacyjne a ASO

Jak widać, każdą z tych obligacji można zakupić na rynku pierwotnym bądź wtórnym. Zdecydowanie najtrudniejsze jest to w przypadku obligacji komunalnych, natomiast obligacje skarbowe i korporacyjne są stosunkowo łatwe w zakupie.

1 Comment On This Topic
  1. Majka
    9 lata temu

    A ile kosztuje taka pomoc z doradcą Catalyst? Przy niewielkim kapitale jest to w ogóle opłacalne, czy lepiej popróbować na własną rękę?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *