Jak przebiega emisja obligacji korporacyjnych?

Obligacje korporacyjne to jeden z typów obligacji, który może owocować konkretnymi zyskami. Jak przebiega proces emisji obligacji korporacyjnych? I kto może emitować obligacje korporacyjne? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Co to są obligacje korporacyjne?

Istnieją różne rodzaje obligacji. Te emitowane przez Skarb Państwa nazywamy obligacjami skarbowymi i gwarantem ich wypłacenia jest właśnie państwo. Istnieje powszechne przekonanie, że ten rodzaj obligacji jest jednym z najpewniejszych sposobów inwestowania, ponieważ niewypłacenie należności mogłoby nastąpić jedynie w przypadku bankructwa państwa.

Jednak emitować obligacje mogą także firmy, i takie obligacje nazywamy właśnie korporacyjnymi. To dobry sposób dla konkretnej firmy, żeby pozyskać fundusze na bieżące cele lub dalszy rozwój. Jest to swego rodzaju pożyczka, którą zaciąga firma u inwestora, oprocentowana według ustalonych wcześniej reguł. Pieniędzmi firma może obracać lub wykorzystać je w inny sposób; najważniejsze z punktu widzenia inwestora jest jednak to, że w terminie określonym w umowie, zostanie mu oddana suma obligacji wraz z odsetkami.

podobne:  Oprocentowanie obligacji korporacyjnych

Kto może emitować obligacje korporacyjne?

Emisja obligacji korporacyjnych to domena firm, choć nie wszystkich. Obligacje korporacyjne mogą być emitowane jedynie przez spółki akcyjne, komandytowo – akcyjne, bądź też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Inne podmioty, prowadzące na przykład działalność gospodarczą, nie będą władne, aby dokonać emisji obligacji.

Emisja obligacji korporacyjnych jest dla wielu firm korzystna, ponieważ oprocentowanie jest ustalane bezpośrednio przez emitenta. Musi ono być oczywiście adekwatne do sytuacji finansowej konkretnej spółki, jednak oprocentowanie i tak jest często niższe niż w przypadku kredytów bankowych. Jest to obopólna korzyść dla firmy oraz inwestora, ponieważ obydwu stronom pozwala osiągnąć dogodne warunki finansowe.

podobne:  Prawo wcześniejszego wykupu

Jak wygląda emisja obligacji korporacyjnych​?

Obligacje korporacyjne możesz emitować zarówno na rynku prywatnym, jak i publicznym. W obydwu przypadkach spełnione muszą być poszczególne kryteria, które pozwolą emitentowi na obrót obligacjami.

Rynek publiczny to tak zwany rynek główny, regulowany przez odpowiednie organy i wymagający podania do informacji publicznej wszystkich danych o firmie, łącznie z przychodami czy kredytami. Regulacja ta ma na celu pomoc inwestorom w ocenieniu potencjalnego ryzyka finansowego. Ponieważ rynek publiczny jest dużo bardziej popularny, w zamian za to emitent ma dużo większy wybór i znacznie ułatwiony dostęp do inwestorów.

podobne:  Co dają obligacje korporacyjne?

Innym sposobem emisji obligacji korporacyjnych jest obrót nimi na rynku prywatnym. Tutaj jednak również występują pewne regulacje. Emisja tych obligacji może bowiem być skierowana maksymalnie do 149 inwestorów wskazanych imiennie przez daną spółkę. Jest to dość ograniczające, jednak w zamian za to spółka nie musi przeprowadzać tylu formalności, a sama transakcja przebiega dużo sprawniej.

2 komentarze
  1. Bankonatka
    2 lata temu

    Ja nie wiem, czy dzisiaj się ktoś w to w ogóle bawi… Jak dla mnie to jest mega ryzykowne, a biorąc pod uwagę obecny stan gospodarki pocovidowej to już w ogóle. No chyba, że to jest właśnie sposób na podreperowanie domowego budżetu.

  2. Oblivius
    2 lata temu

    Każde akcje i obligacje wiążą ze sobą ryzyko. Trzeba jedynie wiedzieć, kiedy można taką akcje kupić lub sprzedać. Takie tematy powinny być często poruszane – zwłaszcza dla początkującego inwestora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *