Jak przebiega proces kupowania obligacji?

Zrobiłeś już rozeznanie na rynku inwestycyjnym i uznałeś, że inwestowanie w obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym będzie dla Ciebie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Jak zacząć? Co zrobić, by móc nabyć obligacje?

Jeśli tematyka obligacji korporacyjnych jest Ci obca, lub na tyle słabo znana, że nie poruszasz się po niej pewnie i zdecydowanie, od razu zgłoś się do doświadczonego pośrednika, który przeprowadzi cały proces emisji obligacji. Aby jednak mieć pojęcie, co dzieje się z Twoim kapitałem, warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami, związanymi z obligacjami. Należą do nich między innymi: emitent obligacji korporacyjnych, obligacje o stałym bądź zmiennym oprocentowaniu, kupon, czy rynek Catalyst.

Kolejnym krokiem jest rejestracja w specjalistycznym serwisie, za pośrednictwem którego można zamówić dokument ofertowy emitenta. Jest to dokument zawierający najważniejsze informacje dotyczące danej emisji, tzn. wysokość oprocentowania, zabezpieczenie obligacji, informacje dotyczące czynników ryzyka i inne. Jeśli uznamy, iż dana oferta nas interesuje, należy wypełnić tak zwany formularz zapisu i odesłać go do emitenta. Bardzo ważne jest poprawne wypełnienie formularza, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na wprowadzane dane. Zwróćmy również uwagę na wymaganą liczbę kopii dokumentu (zwykle dwie lub trzy).

podobne:  Obligacje a Banki Spółdzielcze

Następnym ruchem ze strony inwestora jest przelew środków na rachunek emitenta, minimalna kwota, jaką należy dysponować, by wziąć udział w inwestycji jest ustalana przez eminenta, jednak zwykle mieści się ona w granicach 15-50 tys. zł. Następnie emitent przydziela obligacje ? innymi słowy: zarząd emitenta podejmuje uchwałę potwierdzającą dojście emisji do skutku, ustalana jest także wartość przydzielonych obligacji. Czasem spotkać się można z sytuacją, w której przedsiębiorstwo zyska większą kwotę, niż chce uzyskać. Wówczas możemy mieć do czynienia z tak zwaną redukcją obligacji, polegającą na zwróceniu inwestorom nadwyżki środków. Jeśli emisja nie dojdzie do skutku, pieniądze są zwracane na rachunek bankowy inwestora.

podobne:  Zgromadzenie obligatariuszy a zmiana zobowiązań wynikających z obligacji

Emitent ma obowiązek odesłać inwestorowi podpisany formularz zapisu, a także dokument uchwały o przydziale obligacji. W późniejszym czasie dosyła również inne ważne i potrzebne dokumenty, takie jak wnioski o rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, czy wniosek o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynek Catalyst.

Warto podkreślić, że przystępując do inwestowania w obligacje korporacyjne, należy posiadać rachunek bankowy oraz rachunek maklerski. Pierwszy z nich potrzebny jest do momentu notowania obligacji na rynku Catalyst, drugi służy do deponowania obligacji, wypłaty odsetek i wykupu obligacji.

podobne:  Oprocentowanie obligacji korporacyjnych

Tym, co najbardziej interesuje inwestorów, jest oczywiście zysk, warto zatem wspomnieć jeszcze o systemie wypłacania odsetek. Ich wysokość określana jest przez eminenta i ujawniona jest w dokumencie ofertowym. Terminarz wypłaty odsetek jest każdorazowo ustalany indywidualnie, w zalezności od danej oferty, jednak ogólnie przyjęta zasada to wypłata odsetek w odstępach kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

1 Comment On This Topic
  1. Karol_Inwestor
    9 lata temu

    A jak to wygląda na Catalyst? Bo teraz bezpośrednio od emitenta to chyba już nikt nie kupuje, ceny obligacji są zaporowe :/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *