Korzyści płynące w emisji obligacji

W świecie biznesu zasadnicze znaczenie ma rozwój. Poszerzenie skali działalności, tworzenie nowych produktów, technologii czy konkretne projekty potrzebują solidnego zaplecza finansowego. Skąd przedsiębiorcy powinni czerpać kapitał obcy? Pierwszym i zarazem oczywistym skojarzeniem jest bank. Niestety może okazać się, że spółka nie spełnia wszystkich wymogów kredytowych, procedura udzielania kredytu jest zbyt długotrwała, a warunki na jakich udzielany jest kredyt nie są zadowalające.  Czy wobec tego jest inne, alternatywne źródło pozyskiwania kapitału obcego? Rozwiązaniem patowej sytuacji może być emisja obligacji.

Rozważając swoja pierwszą emisję przyszły emitent powinien znaleźć odpowiednią firmę doradczą posiadającą doświadczenie przy emisji obligacji oraz  uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy w alternatywnym systemie obrotu. Niewątpliwie pozwoli to na sprawne przygotowanie niezbędnych przy emisji obligacji dokumentów oraz zapewni niezbędne wsparcie podczas wprowadzania dłużnych papierów wartościowych na rynek Catalyst.

podobne:  Prawo wcześniejszego wykupu

Sama procedura emisji obligacji trwa około 2 miesiące. Ten czas można podzielić na dwa okresy. Pierwszy miesiąc to przygotowanie niezbędnych dokumentów między innymi warunków emisji, prezentacji o spółce czy propozycji nabycia. Drugi miesiąc to już etap pozyskiwania inwestorów. Oczywiście ten okres może być krótszy ale warto dać inwestorom czas na podjęcie słusznej decyzji. W głównej mierze czas niezbędny do przeprowadzenia emisji uzależniony jest od zaangażowania emitenta. Chodzi tu w szczególności o terminowe dostarczanie i weryfikację niezbędnych przy emisji dokumentów.

podobne:  Kredyt bankowy czy emisja obligacji korporacyjnych? Sposoby na pozyskanie funduszy na rozwój firmy

Drugą ważną, jak nie najważniejszą sprawą z punktu widzenia przedsiębiorcy jest koszt emisji obligacji. Idąc za przykładem z akapitu wyżej, warto podzielić go na dwie części. Pierwszy dział to koszty związane z przeprowadzeniem emisji a więc wynagrodzenie dla doradcy z tytułu przygotowania pełnej dokumentacji i materiałów marketingowych, wynagrodzenie dla pośredników pozyskujących inwestorów, opłaty na rzecz giełdy i KDPW w zależności od tego czy obligacje będą notowane na rynku Catalyst. Drugi dział to koszty związane z obsługą długu. Niepodważalną zaletą obligacji jest fakt, że wysokość oprocentowania od zaciągniętego długu ustala dłużnik, a nie wierzyciel. W ten sposób spółka emitując obligacje jest w stanie oszacować jakie oprocentowanie będzie adekwatne do ryzyka jakie będą musieli ponieść inwestorzy oraz jakie oprocentowanie będzie w stanie obsługiwać.

podobne:  Emisja obligacji korporacyjnych – co trzeba wiedzieć?

Polski rynek obligacji jest dość młody, a co za tym idzie może budzić pewne obawy. Zazwyczaj lęk przed emisją obligacji spowodowany jest niewiedzą przedsiębiorców i brakiem ich doświadczenia. Niewątpliwie stopień zawiłości procedury emisyjnej o szczegółowy jej opis w aktach prawnych, przynajmniej przy pierwszej emisji wymaga współpracy z doświadczoną firmą doradczą. Jak pokazują statystyki rynek obligacji rozwija się dynamicznie. Z roku na rok rośnie liczba emitentów oraz wysokość pozyskanych w ten sposób środków. Drogi czytelniku, jeżeli jesteś potencjalnym emitentem to odwiedź stronę http://bestcapital.pl/dla-firm/, a uzyskasz niezbędna pomoc.

2 komentarze
  1. sceptyk
    8 lata temu

    A można samemu zająć się emisją, czy trzeba to zlecić zewnętrznej firmie? Na pewno warto, ale czy są jakieś obostrzenia prawne w tym zakresie? I kto sprawdza prawdziwość informacji podawanych przez spółki, jeśli one same wszystkim się zajmują?

  2. Monika
    8 lata temu

    Jakie są różne rodzaje obligacji i które są najbardziej popularne?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *