Kredyt a obligacje korporacyjne – jak pozyskać kapitał na rozwój firmy?

W jaki sposób pozyskać kapitał na rozwój firmy? Które rozwiązanie bardziej się opłaca i niesie większe możliwości – kredyt czy obligacje korporacyjne?

Jak szybko?

W pierwszej kolejności zastanówmy się, który z tych dwóch sposobów pozyskiwania kapitału zajmuje mniej czasu. W niektórych sytuacjach może być dla nas ważne, aby środki na prowadzenie biznesu zdobyć jak najprędzej.

To, jak szybko uda nam się pozyskać finansowanie bankowe, czyli kredyt, zależy od czasu, jakiego bank będzie potrzebował na podjęcie decyzji kredytowej. W trakcie trwania tego procesu może on wymagać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, a także zażądać spełnienia dodatkowych warunków, co oczywiście sprawi, że cała sprawa się przeciągnie. To sprawia, że nie sposób dokładnie oszacować, ile będzie wynosił okres pozyskiwania kapitału. Firma długo może być trzymana w niepewności. Kiedy umowa zostanie już podpisana, wypłata środków nastąpi w ciągu kilku dni roboczych.

podobne:  Obligacje korporacyjne a amerykański rynek pozagiełdowy

Jak to wygląda w przypadku obligacji? Najpierw trzeba przygotować niezbędną dokumentację, co zajmuje z reguły kilka tygodni. Ale na pieniądze będzie jeszcze trzeba poczekać – następnym etapem jest subskrypcja, podczas której inwestorzy dokonują wpłat i zapisów. Trwa to zazwyczaj dwa tygodnie. W sumie cały proces zorganizowania emisji obligacji trwa z reguły 2-3 miesiące.

Dostępność kapitału

Nie każdy przedsiębiorca może otrzymać kredyt. Różne są tego przyczyny. Nie wszyscy dysponują wymaganym zabezpieczeniem, a i banki niechętnie podejmują się finansowania przedsiębiorstw z niektórych branż, które uznają za zbyt ryzykowne. Nierzadko właśnie zdarza się, że decyzja odmowna jest podejmowana na podstawie ogólnego nastawienia do branży, zamiast na podstawie analizy sytuacji konkretnej spółki.

podobne:  Obligatariusz, emitent obligacji w postępowaniu upadłościowym

Finansowanie z tytułu emisji obligacji ma o wiele większą dostępność. Inwestorzy nie muszą podzielać zastrzeżeń banków co do konkretnych branż. Mogą zaakceptować brak zabezpieczenia, a nawet sfinansować projekt, znajdujący się dopiero na wczesnym etapie rozwoju.

Cel finansowania

Kredyt jest zobowiązaniem celowym. Udziela się go w konkretnym, zdefiniowanym celu. To może rodzić pewne trudności, jeśli bowiem firma stanie przed możliwością alternatywnego wykorzystania środków, nie będzie mogła z niej skorzystać. Z obligacjami jest inaczej. Tu cel nie musi zostać wskazany, więc pozyskane środki można wykorzystać w dowolny sposób.

podobne:  Obligacje korporacyjne jako instrument finansowy

Jakie koszty?

Oprocentowanie kredytu jest zależne od szacunku ryzyka dokonanego przez bank. Ale odsetki to nie jedyne koszty kredytu – dochodzą tu prowizje i ubezpieczenia. Szacowanie wartości zabezpieczenia i koszty jego ustanowienia. Już w trakcie spłaty pojawia się ryzyko powtórnej weryfikacji zdolności kredytowej lub szacowania wielkości zabezpieczenia. Może to poskutkować wzrostem oprocentowania.

W przypadku obligacji emitent sam określa wysokość i zasady oprocentowania. Oczywiście musi wziąć pod uwagę konieczność zainteresowania inwestorów, dlatego najlepiej, by oprocentowanie było zbliżone do tego, jakie oferują podobne firmy.

1 Comment On This Topic
  1. Antek
    3 lata temu

    Zawsze obligacje wydawały mi się bardzo skomplikowaną formą pozyskiwania kapitału. Do tego jest się zależnym od zainteresowania inwestorów, a banki jednak zawsze dadzą kasę jak ma się wiarygodność

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *