Kredyt bankowy czy emisja obligacji korporacyjnych? Sposoby na pozyskanie funduszy na rozwój firmy

Planujesz wdrożenie nowych projektów w swojej firmie, ale brak Ci kapitału na ich realizację? Do wyboru masz dwa najpopularniejsze sposoby na pozyskanie funduszy: zaciągnięcie kredytu bankowego oraz emisja obligacji korporacyjnych. Co wybrać?

Kredyt bankowy na rozwój firmy

Najbardziej oczywistym sposobem na uzyskanie funduszy niezbędnych do realizacji Twoich biznesowych celów jest zaciągniecie kredytu w banku na firmę. Z czym to się wiąże?

Przede wszystkim Twoja firma musi posiadać zdolność kredytową, która określana jest przez bank. Nikt nie udzieli Ci kredytu lub pożyczki, jeśli przedsiębiorstwo stoi na skraju bankructwa i nie ma szans na poprawę kondycji finansowej. Również maksymalna kwota finansowania jest wyznaczana przez tę instytucję – może być ona równa temu, o co wnioskujesz lub znacząco niższa.

podobne:  Czym są obligacje zerokuponowe?

Każdy dług wiąże się z koniecznością płacenia odsetek, wynikających z jego oprocentowania. W przypadku kredytu bankowego jest ono najczęściej uzależnione od poziomu rynkowych stóp procentowych. Ponadto w wielu przypadkach konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie kredytu.

A ile masz czasu na spłatę zobowiązania? Ten termin ustala bank w porozumieniu z Tobą oraz na podstawie Twojej zdolności kredytowej. Natomiast wcześniejsza spłata jest możliwa w przypadku, gdy zostało to zawarte w podpisywanej przez Ciebie umowie kredytowej.

Emisja obligacji korporacyjnych

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, emitowane przez spółką pragnącą pozyskać fundusze na rozwój firmy. Emitent musi zobowiązać się do spłaty określonych świadczeń względem obligatariusza (inwestora, który automatycznie staje się wierzycielem Twojej firmy).

Emitentem może zostać wyłącznie spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość obligacji określana jest przez organizatora emisji oraz emitenta, choć w praktyce ostateczna wycena papierów wartościowych zależy od ilości inwestorów chcących zainwestować w Twoją firmę.

podobne:  Jak przebiega emisja obligacji korporacyjnych?

O oprocentowaniu, a więc o wysokości wypłacanych odsetek, decydujesz Ty, chociaż musi ono wynikać z poziomu ryzyka inwestowania w Twoją firmę (im większe ryzyko, tym większe musi wynosić oprocentowanie, aby znaleźli się inwestorzy, którzy zdecydują się na lokowanie swojego kapitału).

A jak wygląda spłata zobowiązania? W trakcie trwania inwestycji emitent wypłaca obligatariuszowi wyłącznie odsetki, natomiast po terminie wykupu musi zwrócić wszystkie „pożyczone” pieniądze.

Kredyt bankowy czy emisja obligacji korporacyjnych

A co opłaca się wybrać? Kredyt bankowy teoretycznie może zostać przyznany na każdą działalność, emitentem obligacji są tylko spółki o określonym statusie prawnym. Bank może nie udzielić Ci kredytu, natomiast emisja papierów dłużnych zostanie przeprowadzona w sytuacji, gdy spełniasz podstawowe warunki formalne.

podobne:  Obligacje korporacyjne jako instrument finansowy

Ponadto to Ty masz wpływ na okres wykupu długu czy wysokość oprocentowania, chociaż musisz ustalić to na podstawie oceny kondycji swojej działalności. W przypadku kredytu bankowego istnieje również konieczność spłaty rat kapitałowych, a gdy zdecydujesz się na emisję papierów wartościowych wypłacasz jedynie odsetki. A podczas trwania inwestycji możesz rozwinąć swój projekt, który ma zapewnić Ci planowane zyski.

Jest jeszcze jedna istotna różnica między zaciąganiem zobowiązania w banku, a szukaniem kapitału u zainteresowanych inwestorów. Składając wniosek kredytowy musisz określić cel, na jaki przeznaczysz pieniądze. Środki pozyskane z obligacji w dowolny sposób przeznaczasz na rozwój firmy.


Jeśli szukasz alternatywnych sposobów na pozyskiwanie funduszy, zastanów się nad tymi rozwiązaniami i oceń, co będzie dla Ciebie bardziej korzystne. Często opłaca się też skorzystać z pomocy doradców, którzy wyjaśnią Ci wszelkie zawiłości z tym związane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *