Kto może emitować obligacje korporacyjne, kiedy to się opłaca?

Wśród różnych rodzajów obligacji, ważne miejsce zajmują obligacje korporacyjne. Tego rodzaju papiery wartościowe są nieco bardziej opłacalne niż obligacje emitowane przez Skarb Państwa, ale jednocześnie obciążone mogą być nieco większym ryzykiem.

Co to są obligacje korporacyjne?

Obligacje to dłużne papiery wartościowe. Emisja obligacji jest równoznaczna z zaciągnięciem pożyczki u akcjonariusza, i gwarancją zwrotu określonej sumy z prowizją. Ta prowizja może wynikać z oprocentowania i być stała lub zmienna, albo z wartości nominalnej, w której różnicę pomiędzy ceną zakupu a ostateczną wartością wypłaca się osobie kupującej obligacje.

podobne:  Podsumowanie rynku Catalyst na przestrzeni 5 lat

Obligacje państwowe emitowane są przez Skarb Państwa i to Państwo jest jednocześnie gwarantem wypłacenia kwoty po określonym w umowie czasie. Zakup tego rodzaju obligacji jest uważany za jeden z najbezpieczniejszych sposobów inwestowania, ale zyski nie są w tym przypadku wysokie. Inaczej jest w przypadku obligacji korporacyjnych.

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne emitowane przez spółki i firmy, które regulowane są na rynku pierwotnym i wtórnym. Można je zakupić także przez fundusze inwestycyjne i na platformie Catalyst.

Kto może emitować obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to instrumenty finansowe dostępne dla każdej spółki czy firmy, która chce podreperować swój budżet. Zasada jest taka sama jak w przypadku emitowania obligacji skarbowych – firma emituje obligację na konkretnych warunkach, a pieniądze uzyskane przez inwestora przeznacza na rozwój bądź obraca nimi na giełdzie. Następnie, zależnie od rodzaju obligacji, wypłaca inwestorowi środki powiększone o oprocentowanie, wypłacane jednorazowo, lub też na przykład co rok lub co pół roku (w przypadku obligacji długoterminowych).

podobne:  Co to są papiery wartościowe? Rodzaje i funkcje papierów wartościowych

Ponieważ obligacje korporacyjne nie są konkretnie regulowane w prawie, istnieją instrumenty, które pozwalają inwestorom się zabezpieczyć. Przede wszystkim wypłacalność emitenta i rentowność obligacji można sprawdzić za pomocą eksperckich analiz czy kalkulatorów, dostępnych między innymi na platformie Catalyst. Warto jednak pamiętać, że rynek bywa nieobliczalny i przypadku obligacji oprocentowanych zmiennie, należy być przygotowanym na pewne ryzyko.

Obligacje korporacyjne – czy to się opłaca?

Obligacje korporacyjne mogą być dużo bardziej opłacalne niż na przykład obligacje skarbowe. Ponieważ papiery te obciążone są ryzykiem, wielu emitentów dodatkowo proponuje różne formy zabezpieczeń, takie choćby jak udział w aktywach firmy lub hipoteka czy zastaw rejestrowany.

podobne:  Od czego zależy oprocentowanie obligacji korporacyjnych? Na czym zarabia inwestor?

Warto także zaznaczyć, że obligacje wykupione na dłuższy czas najczęściej owocują większymi zyskami. W tym przypadku odsetki często wypłacane są w transzach, na przykład co rok. Jak przewidują analizy, zysk z obligacji korporacyjnych może wynieść nawet do 9 procent, przy odsetkach stałych i ich kapitalizacji co pół roku lub co trzy miesiące.

1 Comment On This Topic
  1. Jan
    2 lata temu

    Ciekawi mnie czy jako właściciel JDG też mogę wyemitować obligacje. Wydaje mi się to ciekawą formą na zdobycie środków, a przy tym promowanie firmy. Muszę pogadać z księgową co ona na to 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *