Lokaty, obligacje, konta oszczędnościowe – co wybrać, kiedy chcemy inwestować?

W jaki sposób pomnożyć swoje oszczędności? Istnieje kilka sposobów, które dają możliwość zysku. Na co się zdecydować?

Lokaty

Lokata jest rodzajem umowy z bankiem, na mocy której klient powierza bankowi swoje pieniądze na określony czas. Co klient ma z udzielenia takiej pożyczki? Otóż po upływie ustalonego terminu bank zwraca mu wpłaconą kwotę, ale powiększoną o odsetki naliczone zgodnie z wcześniej ustalonym oprocentowaniem. Kapitalizacja następuje dopiero na koniec umownego okresu, a podczas jego trwania nie można wpłacać ani wypłacać środków. Zwykle nie opłaca się też zrywać lokaty przed upływem ustalonego terminu, ponieważ stracisz wtedy naliczone odsetki.

Oczywiście lokata lokacie nie jest równa. Odpowiednie dla siebie lokaty wybierzesz za pomocą porównywarki na finansierra.pl/lokaty, przy czym przede wszystkim ważne jest oprocentowanie. Zasadniczo im jest ono wyższe, tym wyższy będzie twój zysk, choć nie dotyczy to każdej sytuacji. Zdarza się, że korzystne stawki dotyczą jedynie krótszych okresów lokowania środków albo niższych kwot, co może przełożyć się na niższy zysk niż w przypadku dłuższego okresu dla większego kapitału.

podobne:  Obligacje a Banki Spółdzielcze

Obligacje

Obligacje to instrument dłużny. Kupując je, udzielasz pożyczki ich emitentowi. Po upływie umówionego terminu będzie on musiał zwrócić ci środki, oczywiście powiększone o ustalone odsetki. Nie trzeba przy tym czekać do dnia wykupu obligacji. Możesz sprzedać je innym inwestorom na rynku wtórnym i tym samym zachować prawo do wypracowanych dotąd odsetek, jednocześnie zyskując możliwość wcześniejszego odzyskania pieniędzy.

Obligacje dzielą się na kila rodzajów w zależności od tego, kto jest ich emitentem. Obligacje skarbowe są emitowane przez Skarb Państwa, komunalne (municypalne) przez samorządy lokalne, korporacyjne przez przedsiębiorstwa, a spółdzielcze przez banki spółdzielcze.

podobne:  Akcje, obligacje, weksle – jakie jeszcze rodzaje papierów wartościowych?

Dostęp do obligacji umożliwia głównie giełda Catalyst, ale nie można kupić ich bezpośrednio. Możesz uczynić to przez pośrednika – w tej roli zazwyczaj występuje dom maklerski. Większość obligacji jest wystawiana na okaziciela, dlatego możliwy jest ich obrót pozagiełdowy.

Konta oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe jest rodzajem rachunku bankowego, którego zadaniem jest wypracowanie zysku dla jego posiadacza. Nie oferuje ono wszystkich funkcji typowego konta, ale przewyższa je pod względem oprocentowania.

To właśnie na oprocentowanie w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, kiedy wybiera się konto oszczędnościowe. Przeglądając oferty banków, trzeba pamiętać, że podają one oprocentowanie nominalne rachunków, a zatem oprocentowanie brutto w skali roku. Żeby wiedzieć, ile wyniesie twój faktyczny zysk, musisz uwzględnić jeszcze okres oszczędzania, a także podatek od zysków kapitałowych. Upewnij się też, że oprocentowanie nie będzie się zmieniać wraz z wysokością zgromadzonych środków.

podobne:  Ryzyko inwestycyjne a inwestycja w obligacje

Trzeba też zwrócić uwagę na kapitalizację odsetek. Standardowo konta oszczędnościowe mają kapitalizację miesięczną, ale zdarza się również dzienna. Zasadniczo im częściej odsetki są dopisywane do konta oszczędnościowego, tym lepiej dla ciebie.

1 Comment On This Topic
  1. Wojtek
    3 lata temu

    Lokata ma być coraz bardziej opłacalna. Ale ja sam nie wiem. Dzisiaj chyba najlepiej jednak stawiać na obligacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *