Słowo wstępu

Na polskim rynku obligacji warto zwrócić uwagę na obligacje spółdzielcze. Jak dotąd jedynymi organizacjami spółdzielczymi emitującymi obligacje w celu pozyskania środków finansowych z rynku kapitałowego są Banki Spółdzielcze. W społeczeństwie mylnie krąży przekonanie, że mały bank, z małej gminy może osiągać duże zyski. Warto zwrócić uwagę, że sieć spółdzielcza to prawie 600 banków i ponad 4000 oddziałów. To więcej niż posiadają największe w Polsce banki komercyjne, stanowiąc na rynkach lokalnych dużą konkurencję dla banków komercyjnych. Liczni klienci Banków Spółdzielczych są wręcz przyzwyczajeni do obecności placówki, oferującej nowoczesne usługi bankowe tuż za rogiem.

podobne:  Czym są obligacje zerokuponowe?

Jakie warunki musi spełnić Bank Spółdzielczy by wyemitować obligacje?

Podstawa prawną emisji jest Ustawa Prawo bankowe z 1997 roku, pozwala ona na emitowanie obligacji i zaliczanie ich wartości do funduszy uzupełniających banku, przy czym dług podporządkowany nie może stanowić więcej niż 50% funduszy podstawowych banku. Banki Spółdzielcze, aby korzystać z prawa do emisji obligacji z reguły nie muszą zmieniać swojego statutu. Ponadto obligacje nie mogą być zabezpieczone a ich wykup nie może nastąpić przed upływem 5 lat. W przypadku niewypłacalności lub upadłości banku splata zobowiązań wynikających z obligacji następuje w ostatniej kolejności, po depozytach.

podobne:  Od czego zależy oprocentowanie obligacji korporacyjnych? Na czym zarabia inwestor?

Zakup obligacji

Obligacje Banków Spółdzielczych można nabyć na rynku pierwotnym za pośrednictwem agenta emisji oraz na zorganizowanym rynku wtórnym Catalyst, gdzie transakcje realizowane są z dwudniowym opóźnieniem ? zasada D+2. W związku z tym najkorzystniej jest dokonać zakupu na runku pierwotnym, co niestety może okazać się dość trudnym przedsięwzięciem. Trzeba pamiętać, że w praktyce w pierwszej kolejności Banki Spółdzielcze kierują obligacje do swoich udziałowców i pracowników.

Oprocentowanie i ryzyko inwestycyjne

Obligacje Banków Spółdzielczych w ostatnich latach podbijają rynek Catalyst, łącząc w sobie cechy lokat i inwestycji w akcje, przewidywalność wyniku inwestycji i jego wysokość. Rentowność tego typu obligacji jest na poziomie około 6 %, zatem oferują inwestorom zysk większy niż obligacje skarbowe czy lokaty bankowe. Jednocześnie zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa, który może zostać zachwiany dopiero w sytuacji upadłości banku. Liczne analizy sektora bankowego potwierdziły dobrą kondycję Banków Spółdzielczych, które z kryzysu wszyły lepiej niż wiele większych banków komercyjnych.

podobne:  Jaki wpływ na oprocentowanie obligacji ma ustawa "antylichwiarska"?

Dla kogo?

Podsumowując, obligacje Banków Spółdzielczych są idealną opcją dla inwestorów ceniących spokój. Zapewniają minimum nerwów przy maksimum zysku, dając obligatariuszom długoterminową, rentowną i pewną perspektywę inwestycyjną.

1 Comment On This Topic
  1. Moon
    9 lata temu

    To całkiem dobra opcja dla początkujących, ale jak już ktos troche inwestuje na Catalyst to bardziej opłaca się zaryzykować i wykupić papiery wartościowe spólek. Szczegolnie ze pod tym względem jest o wiele większy wybór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *