Słowo wstępu

Na polskim rynku obligacji warto zwrócić uwagę na obligacje spółdzielcze. Jak dotąd jedynymi organizacjami spółdzielczymi emitującymi obligacje w celu pozyskania środków finansowych z rynku kapitałowego są Banki Spółdzielcze. W społeczeństwie mylnie krąży przekonanie, że mały bank, z małej gminy może osiągać duże zyski. Warto zwrócić uwagę, że sieć spółdzielcza to prawie 600 banków i ponad 4000 oddziałów. To więcej niż posiadają największe w Polsce banki komercyjne, stanowiąc na rynkach lokalnych dużą konkurencję dla banków komercyjnych. Liczni klienci Banków Spółdzielczych są wręcz przyzwyczajeni do obecności placówki, oferującej nowoczesne usługi bankowe tuż za rogiem.

podobne:  Kto może emitować obligacje korporacyjne, kiedy to się opłaca?

Jakie warunki musi spełnić Bank Spółdzielczy by wyemitować obligacje?

Podstawa prawną emisji jest Ustawa Prawo bankowe z 1997 roku, pozwala ona na emitowanie obligacji i zaliczanie ich wartości do funduszy uzupełniających banku, przy czym dług podporządkowany nie może stanowić więcej niż 50% funduszy podstawowych banku. Banki Spółdzielcze, aby korzystać z prawa do emisji obligacji z reguły nie muszą zmieniać swojego statutu. Ponadto obligacje nie mogą być zabezpieczone a ich wykup nie może nastąpić przed upływem 5 lat. W przypadku niewypłacalności lub upadłości banku splata zobowiązań wynikających z obligacji następuje w ostatniej kolejności, po depozytach.

podobne:  Papiery wartościowe – rodzaje. Jak inwestować w papiery wartościowe?

Zakup obligacji

Obligacje Banków Spółdzielczych można nabyć na rynku pierwotnym za pośrednictwem agenta emisji oraz na zorganizowanym rynku wtórnym Catalyst, gdzie transakcje realizowane są z dwudniowym opóźnieniem ? zasada D+2. W związku z tym najkorzystniej jest dokonać zakupu na runku pierwotnym, co niestety może okazać się dość trudnym przedsięwzięciem. Trzeba pamiętać, że w praktyce w pierwszej kolejności Banki Spółdzielcze kierują obligacje do swoich udziałowców i pracowników.

Oprocentowanie i ryzyko inwestycyjne

Obligacje Banków Spółdzielczych w ostatnich latach podbijają rynek Catalyst, łącząc w sobie cechy lokat i inwestycji w akcje, przewidywalność wyniku inwestycji i jego wysokość. Rentowność tego typu obligacji jest na poziomie około 6 %, zatem oferują inwestorom zysk większy niż obligacje skarbowe czy lokaty bankowe. Jednocześnie zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa, który może zostać zachwiany dopiero w sytuacji upadłości banku. Liczne analizy sektora bankowego potwierdziły dobrą kondycję Banków Spółdzielczych, które z kryzysu wszyły lepiej niż wiele większych banków komercyjnych.

podobne:  Lokaty, obligacje, konta oszczędnościowe – co wybrać, kiedy chcemy inwestować?

Dla kogo?

Podsumowując, obligacje Banków Spółdzielczych są idealną opcją dla inwestorów ceniących spokój. Zapewniają minimum nerwów przy maksimum zysku, dając obligatariuszom długoterminową, rentowną i pewną perspektywę inwestycyjną.

1 Comment On This Topic
  1. Moon
    7 lata temu

    To całkiem dobra opcja dla początkujących, ale jak już ktos troche inwestuje na Catalyst to bardziej opłaca się zaryzykować i wykupić papiery wartościowe spólek. Szczegolnie ze pod tym względem jest o wiele większy wybór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *