Obligacje korporacyjne na rynku publicznym

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe danego przedsiębiorstwa emitowane w celu pozyskiwania kapitału. Obligacje mogą być wprowadzone do obrotu na rynek pierwotny lub wtórny (Catalyst) w ofercie publicznej lub prywatnej. Oferta publiczna to taka cześć rynku kapitałowego, gdzie emitent proponuje zakup nabycia papierów dłużnych szerokiemu gronu inwestorów, zazwyczaj przy pomocy środków masowego przekazu. W przeciwieństwie do rynku prywatnego, oferta nie jest kierowana bezpośrednio do konkretnie wskazanych inwestorów. Z tego względu rynek publiczny jest obwarowany dodatkowymi uregulowaniami, co jest związane z zapewnieniem efektywności i bezpieczeństwa obrotu.

Najistotniejsze w tej ofercie jest to, że emitent musi spełnić szerokie obowiązki informacyjne ? ujawnienie sytuacji finansowej i prawnej, a także musi ściśle przestrzegać określonych, jednolitych procedur podczas tworzenia oferty. Jest to ważne ze względu na to, że potencjalny inwestor musi posiadać wszystkie niezbędne informacje, które mogą wpłynąć na podjęcie decyzji o inwestowaniu w obligacje korporacyjne. Głównie mówi się tu o kondycji finansowej spółki, która pływa na ewentualne ryzyko. Najważniejsze akty prawne regulujące te kwestie to ustawa o ofercie, ustawa o obrocie instrumentami finansowym oraz ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

podobne:  Czym są obligacje zerokuponowe?

Jakie są więc korzyści kierowania oferty na rynek publiczny? Na początku możemy mówić o ułatwionym dostępie do nowych źródeł finansowania przedsiębiorstw, co wynika z koncentracji kapitału w ofercie publicznej. Umożliwia to dotarcie do dużej liczby inwestorów, zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Jest to też realny sposób na pozyskanie funduszy przy założeniu, że emitent zawrze wszystkie informacje dotyczące wykupu obligacji czy spłaty odsetek.

Bardzo istotną kwestią, z punktu widzenia każdej spółki, jest zwiększenie jej wiarygodności. Status spółki publicznej czy spółki notowanej na rynku regulowanym zwiększa prestiż przedsiębiorstwa, a co za tym idzie wiarygodności wśród potencjalnych inwestorów. Na wiarygodność ma wpływ przejrzysta polityka informacyjna, która buduje wizerunek firmy budzącej zaufanie. Każdy zainteresowany może prześwietlić historię przedsiębiorstwa oraz sytuację finansową.

podobne:  Nowy typ obligacji. Obligacje podporządkowane

Ze zwiększeniem wiarygodności automatycznie wiąże się efekt marketingowy powodowany bezpłatną promocją spółki w środkach masowego przekazu. Media branżowe często podają informację na temat sytuacji danego przedsiębiorstwa oraz informacje o najważniejszych wydarzeniach. Sprawia to, że jest ona stale w świadomości zainteresowanych odbiorców, co jest idealnym sposobem reklamy. Spółka oferująca obligacje korporacyjne na rynku prywatnym nie ma aż takich możliwości i zdarza się, że musi prowadzić osobno kampanię promocyjną w celu pozyskania inwestorów.

Korzyści jest oczywiście więcej, istnieją też pewne ograniczenia związane z rynkiem publicznym, takie jak dość restrykcyjne zasady informowania o działalności przedsiębiorstwa. Aczkolwiek warto się zastanowić nad taką formą emitowania obligacji, gdyż może być bardzo zyskowna dla niektórych spółek.

podobne:  Obligacje korporacyjne w ofercie publicznej i prywatnej

2 komentarze
  1. Obligacje korporacyjne
    9 lata temu

    Tak, obligacje korporacyjne to dobry instrument inwestycyjny.

  2. obligacje
    9 lata temu

    Znajomy zastanawia się, czy emitować obligacje publicznie, czy prywatnie. Jakiś doradca podpowiedzial mu, że prywatnie, ale moim zdaniem publiczne sa bardziej oplacalne. Chociaż z drugiej strony trzeba wiecej warunków spełnić, to już nie jest takie proste…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *