Obligatariusz, emitent obligacji w postępowaniu upadłościowym

Upadłość konsumencka, podobnie jak postępowanie upadłościowe przedsiębiorstwa, jest ostatecznością, gdy pojawiają się problemy z wykonywaniem wymaganych zobowiązań pieniężnych. Co warto jeszcze wiedzieć na ten temat?

Postępowanie upadłościowe – dla kogo?

Celem ogłoszenia upadłości jest przede wszystkim oddłużenie. W sytuacji, gdy pojawiają się problemy z regulowaniem zobowiązań, im wcześniej zacznie się szukać rozwiązania, tym lepiej. Jednak warto wiedzieć, że przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność, co rozumie się jako utratę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Problemy ze spłatą muszą trwać dłużej niż 3 miesiące. W przypadku przedsiębiorstwa dodatkowo niezbędne jest posiadanie więcej niż jednego wierzyciela.

podobne:  Inwestowanie w złoto – czy się opłaca?

Warto wiedzieć, że choć z pozoru ogłoszenie upadłości wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem problemu, to jednak wiąże się daleko idącymi konsekwencjami. Decyzję o złożeniu wniosku najlepiej podjąć po analizie sytuacji faktycznej i prawnej, jaką oferuje adwokat od upadłości konsumenckiej np. upadlosckonsumencka.expert. A jak sytuacja wygląda, gdy jednym z wierzycieli są obligatariusze?

Kim jest obligatariusz?

Obligatariusz to właściciel obligacji, ale też jakby nie patrzeć to wierzyciel, a więc osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby – dłużnika, które wynika z posiadania obligacji.

Emitent obligacji w postępowaniu upadłościowym

Zdarza się, że nie następuje wykup obligacji w terminie, jaki wynika z warunków emisji. Bywa, że spółka informuje, że konieczne jest odwleczenie w czasie, rolowanie obligacji lub zawarcie porozumienia o odroczeniu terminu spłaty, ale zdarza się, że nie ma żadnej informacji od emitenta obligacji na temat opóźnienia.

podobne:  Co to jest kredyt konsolidacyjny?

Wówczas obligatariusze już wiedzą lub domyślają się, że prawdopodobnie stał się on niewypłacalny. Zdarza się, że dowiadują się o złożeniu przez emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości lub o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Jakie działania mogą podjąć obligatariusze? Czy też powinni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości lub się przyłączyć do tego od emitenta obligacji? A może lepszym posunięciem jest przeprowadzenie postępowania sądowego? Czy mogą mieć wpływ na przebieg postępowania upadłościowego wobec emitenta?

Obligatariusze a emitent obligacji i ogłoszenie upadłości

W sytuacji, gdy emitent obligacji nie jest w stanie zrealizować zobowiązań względem wierzycieli, które wynikają z emisji obligacji, często konieczne jest ustanowienie administratora zabezpieczeń, który w imieniu obligatariuszy (najczęściej jest to wiele osób), prowadzi działania windykacyjne. Zabezpieczenia są ustanawiane tylko na tych składnikach majątku, które były ustalane przy emisji konkretnych obligacji.

podobne:  Na co zwracać uwagę przy umowach kredytowych? Co musisz wiedzieć przy podpisywaniu umowy?

Warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy dłużnik jest niewypłacalny, można nie tylko dochodzić należności z tytułu ustanowionych przez emitenta zabezpieczeń. Są i inne sposoby na to, by odzyskać swoje należności z obligacji. Kluczowy dla obligatariuszy jest czas, bowiem często majątek emitenta nie starcza na zaspokojenie roszczeń wszystkich z nich. Najlepiej jest skonsultować się z prawnikiem, który ma doświadczenie w sprawach upadłościowych.

2 komentarze
  1. mario
    1 rok temu

    Obligatariusz brzmi nieco jak utracjusz:). Choć na obligacjach raczej się nie traci… mimo wszystko nie zdecydowałbym się na obligacje, zysk niski a z obecną inflacją praktycznie żaden.

  2. piotrek
    1 rok temu

    ogłoszenie upadłości to wcale nei taka prosta sprawa, wiem bo sam próbowałem 🙁

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *