Parabanki – czym są, kto je kontroluje, czym różnią się od banków?

Banki i parabanki to instytucje, które podobne są głównie z nazwy. Więcej jest bowiem między nimi różnic, niż podobieństw, chociaż łączą je niektóre produkty finansowe. Z usług parabanków najczęściej korzystają osoby, które nie dostały kredytu w banku. Dlaczego łatwiej jest im go dostać w tej instytucji? Co warto wiedzieć o parabankach?

Co to jest parabank?

Parabanki oraz produkty jakie oferują opisuje serwis Parabankowo.pl, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania takich instytucji. Określenie „parabank” nie jest odpowiednio scharakteryzowane w polskim prawie. Jest to podmiot, który świadczy działalność podobną do banków, jednak w przeciwieństwie do nich, opiera się na innych przepisach niż te z ustawy o Prawie bankowym.

podobne:  Co to znaczy dobra pożyczka? Co brać pod uwagę, wybierając pożyczkę?

Parabanki to instytucje, która świadczą usługi podobne do bankowych. Można w tym przypadku mówić o równoległym systemie bankowym zwanym shadow banking, który podlega innym regulacjom. Wiele było prób zdefiniowania parabanków. Niektórzy przyjmują, że są to instytucje inne niż banki, których podstawową działalnością jest działalność depozytowa.

Parabanki nie podlegają regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego jak banki. Oznacza to, że instytucje te nie muszą ustalać limitu kapitału, nie są zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych klientów, a środki finansowe zdeponowane w parabankach nie są w żaden sposób chronione.

Parabank a bank – najważniejsze różnice

Najważniejsza różnica podstawa prawna. Banki podlegają ustawie o Prawie bankowym z 1997 roku, parabanki natomiast opierają się o przepisy Kodeksu cywilnego z 1964 roku. Okazuje się więc, że pożyczki udzielane przez parabank to produkt zupełnie inny od pożyczki bankowej.

podobne:  Biuro pośrednictwa finansowego – jak działa i czy jest skuteczne?

Odmienne są również kwestie nadzoru. Banki podlegają Komisji Nadzoru Finansowego, która pełni rolę kontrolną, nie obejmuje ona jednak działalności parabanków, głównie przez inną podstawę prawną.

Różnica przejawia się także w gwarancji depozytów. Każdy bank, w razie niewypłacalności, objęty jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku bankructwa, to właśnie ta instytucja gwarantuje zwrot środków wpłaconych przez klientów. Takiego zabezpieczenia nie ma jednak w przypadku parabanków. Ich produkty charakteryzują się podwyższonym ryzykiem. Jeśli dana firma ogłosi upadłość, wówczas środki klientów nie są w żaden sposób zabezpieczone, a więc najpewniej można je stracić.

Inna jest również weryfikacja klientów. O ile banki skrupulatnie oceniają zdolność kredytową i sprawdzają bazy BIK, o tyle parabanki nie są do tego zobowiązane. Oznacza to, że właściwie każda pełnoletnia osoba może skorzystać z ich usług, nawet jeśli jest zadłużona.

podobne:  Na co zwracać uwagę przy umowach kredytowych? Co musisz wiedzieć przy podpisywaniu umowy?

Parabank a firma pożyczkowa

Większość osób uważa, że parabank to to samo co firma pożyczkowa. Okazuje się jednak, że są to dwie zupełnie inne instytucje. Firmy pożyczkowe działają bowiem na podstawie Umowy o kredycie konsumenckim. Są ona regulowane ściśle określonymi zasadami, np. co do wysokości odsetek. Nad ich działalnością czuwa Związek Firm Pożyczkowych. Aby do niego należeć, trzeba przejść przez szczegółową procedurę weryfikacyjną. Firmy, które jej nie przejdą, nie mogą świadczyć usług. Wykaz takich instytucji znaleźć można w Rejestrze Firm Pożyczkowych.

1 Comment On This Topic
  1. Tomek R.
    3 lata temu

    Dla mnie najważniejszą różnicą jest, że w banku ZAWSZE jest możliwość odstąpienia od kredytu przez pewien okres. Przy parabankach trzeba bardzo dokładnie czytać umowę. Oczywiście zawsze trzeba się skupić na umowie przy kredycie, ale przy kredycie w parabanku tym bardziej! Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *