Ryzyko inwestycyjne a inwestycja w obligacje

Każdy, kto inwestuje swoje środki w jakiekolwiek papiery wartościowe musi zdawać sobie sprawę z ryzyka, które podejmuje. Ogólna zasada panującą zarówno na rynku obligacji jak i na rynku akcji głosi, że ryzyko inwestycyjne rośnie proporcjonalnie do wysokości przewidzianych zysków.  Inaczej mówiąc chcąc zarobić więcej musisz więcej zaryzykować.

Obligacje korporacyjne charakteryzują się średnim poziomem zysku i ryzyka. Choć na rynku występują emisje zarówno bardzo bezpieczne pozwalające zarobić około 5-6% jak i obarczone dużym ryzykiem emisje mało znanych spółek lub będących w kiepskiej kondycji finansowej oprocentowane na przeszło ponad 12-15%. Decyzja, w co zainwestujemy powinna zależeć do naszej strategii inwestycyjnej i struktury posiadanego portfela.

podobne:  Kim mogą być emitenci obligacji? Kiedy emisja obligacji korporacyjnych jest możliwa?

Przechodząc do konkretnego ryzyka to na pierwszy rzut oka najbardziej dla inwestora interesujące jest ryzyko kredytowe. Można je podzielić na ryzyko związane z niewypłacalności odsetek od obligacji w terminie oraz na ryzyko niewypłacalności nominału posiadanych obligacji w dniu ich wykupu. Oby dwa ryzyka są największa zmorą inwestorów, ponieważ nie pozwalaj im zarabiać i przysparzają wiele problemów związanych z dochodzeniem swoich należności.

Jako drugie ryzyko można wskazać ryzyko płynności obligacji jako papieru wartościowego. Prawdziwe problemy pojawiają się wtedy, gdy spółka będąca emitentem popada w kłopoty. Ze względu na swoja specyfikę rynek Catalyst w odróżnieniu od GPW nie daje pełnej płynności. Obligacje obarczone dużym ryzykiem niewypłacalności emitenta ciężko jest sprzedać – kto chciałby odkupić obligacje, których nie wykupi emitent?

podobne:  Ryzyko niewypłacalności emitenta

Trzecim ryzykiem, jakie może dotknąć obligacje korporacyjne to ryzyko stóp procentowych. Ze względu na jego złożoność można je podzielić na: ryzyko ceny, gdzie wzrost stopy dochodu na rynku oznacza spadek zrealizowanej stopy dochodu, wynikający ze zmiany ceny sprzedaży, natomiast spadek stopy dochodu na rynku oznacza wzrost zrealizowanej stopy dochodu, wynikający ze zmiany ceny sprzedaży. Ryzyko reinwestowania, które można opisać dwojako. W przypadku wzrostu oczekiwanej stopy zwrotu na rynku, wzrasta również zrealizowana stopa dochodu. Gdy na rynku spada wartość oczekiwanej stopy zwrotu, wówczas maleje zrealizowana stopa zwrotu z inwestycji.

podobne:  Jaki wpływ na oprocentowanie obligacji ma ustawa "antylichwiarska"?

Inwestor chcący osiągnąć zyski z inwestycji powinien za każdym razem minimalizować ryzyko strat. Powinien inwestować w sposób przemyślany, a decyzje podejmować w oparciu o swoją wiedze i doświadczenie. Młodym inwestorom zaleca się inwestycje w spółki duże i sprawdzone. Ponadto warto poszukać porady lub skorzystać z usług wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się emisja obligacji.

2 komentarze
  1. doświadczony_na_catalyst
    8 lata temu

    Można też inwestować w pewne spółki, które na rynku są już od wielu lat. Wtedy praktycznie nie ma żadnego ryzyka związanego z upadłością spółki, chociaż te inne aspekty nadal warto brać pod uwagę i odpowiednio się przed nimi zabezpieczyć.

  2. Marek
    8 lata temu

    Wydaje mi się, że generalnie tylko ryzyko kredytowe ma realny wpływ na niepowodzenie inwestycji. W przypadku innych parametrów, to one od lat są już dość stabilne, raczej nie ma się o co martwic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *