Zgromadzenie obligatariuszy a zmiana zobowiązań wynikających z obligacji

W ostatnim czasie dość często w warunkach obligacji różnych emisji można dostrzec tajemniczy zapis o możliwości zwołania Zgromadzenia obligatariuszy.  Instytucja Zgromadzenia w obecnym kształcie przepisów prawa nie jest w żaden sposób uregulowana, a swoje istnienie zawdzięcza praktyce rynkowej wzorującej się na zachodnich giełdach. Zgromadzanie obligatariuszy jest więc niejako narzędziem dla emitenta jak i obligatariuszy do transparentnej zmiany warunków emisji obligacji.

Warto zaznaczy, że zwołane przez emitenta zgromadzenie obligatariuszy swoimi uchwałami wiąże emitenta oraz wszystkich obligatariuszy, łącznie z nieobecnymi lub glosującymi za odrzuceniem zmian.  Nasuwa się więc pytanie czego mogą dotyczyć uchwały podejmowane przez inwestorów?

podobne:  Emisja obligacji korporacyjnych

Przede wszystkim są to najistotniejsze warunki umowy zawartej pomiędzy emitentem a obligatariuszem. W szczególności może to być oprocentowane obligacji. Jeżeli emitent zaproponuje zmniejszenie oprocentowanie warto zastanowić się czym jest to spowodowane. Czasami lepszym rozwiązaniem wydaje się ustępstwo i zmniejszenie oprocentowania niż bankructwo emitenta.

Ponadto zmianie może ulec termin i sposób wydawania świadczeń wynikających z obligacji. Często w przypadku długoterminowych obligacji zmiana terminu płatności kuponu może przyczynić się do wyeliminowania zjawiska spóźniania się emitenta z wypłatą. Budując przejrzyste i partnerskie relacje na linii emitent ? obligatariusze.

podobne:  Nowy typ obligacji. Obligacje podporządkowane

Równie ważna wydaję się możliwość zmiany formy i wysokości zabezpieczenia. Często spółka będąca emitentem chciałaby skorzystać z przedmiotu zabezpieczenia podczas inwestycji np. uwolnienie gruntów podczas inwestycji budowlanej. Spółka w ten sposób dokonałby inwestycji, a zyski z niej pochodzące posłużyłyby do spłaty oprocentowania i wykupu obligacji. Tak więc zadowoleni byliby i obligatariusze i emitent.

Instytucja Zgromadzenia obligatariuszy jest również potrzebna do przyjęcia uchwały o połączeniu emitenta z inną spółka. Wiąże się to z ważnymi zmianami, jakie mogą zajść w spółce będącej emitentem po połączeniu.

Obecnie administracja rządowa przygotowuje nowelizację ustawy o obligacjach, która ma być niejako dopowiedzą na zapotrzebowanie rynku. W swoich zapisach wprowadza do obrotu prawnego Instytucję Zgromadzenia obligatariuszy umożliwiając emitentowi i obligatariuszom zmianę stosunku zobowiązaniowego wynikającego z obligacji. Celem wprowadzenia instytucji zgromadzenia jest większa transparentność i przejrzystość relacji występujących pomiędzy emitentem a inwestorami. Na koniec warto podkreślić, że przytoczone powyżej możliwości zmiany warunków emisji mają jedynie na celu przybliżenie problematyki, a przytoczone rozwiązania mogą różnić się od zastosowanych w poszczególnych emisjach. Treść i skutki podjętej uchwały powinny być analizowane dla konkretnej sytuacji.

podobne:  Kim mogą być emitenci obligacji? Kiedy emisja obligacji korporacyjnych jest możliwa?

2 komentarze
  1. Andrzej
    8 lata temu

    Dzięki za ten tekst. W internecie jest niestety mało na ten temat.

  2. zgromadzenia
    8 lata temu

    Nie wiedziałam, że takie zgromadzenia w ogóle się odbywają. A jak to w praktyce wygląda? Często są organizowane?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *